الحاق ۳۸۸ هکتار زمین به شهرهای جنوب کرمان برای اجرای نهضت ملی مسکن

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان همچنین از رفع موانع برای جهش مسکن خبر داد که در  راستای انجام وظایف قانونی راه وشهرسازی در قانون جهش تولید مسکن، با توجه به کمبود زمین در محدوده شهرها اراضی بدون معارض برای الحاق به شهر پیشنهاد شده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402081410103/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%B3%DB%B8%DB%B8-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8Cآزادی از  طرح جامع بازنگری شهری به عنوان مهمترین اصل در تامین زمین مورد نیاز برای مسکن ملی نام برد که با همکاری دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و اظهار کرد: در منوجان ۷۷ هکتار در طرح جامع بازنگری به محدوده شهر الحاق شده و در قلعه گنج نیز ۱۱۰ هکتار، همچنین در رودبار جنوب ۵۵ هکتار و در کهنوج ۴۷ هکتار به محدوده الحاق و طرح مذکور در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد تصویب قرار گرفته است.

الحاق ۳۸۸ هکتار زمین به شهرهای جنوب کرمان برای اجرای نهضت ملی مسکن

 وی وضعیت الحاق اراضی را به شهرها متناسب با نیازهای بررسی شده بر اساس نظرات و مطالعات کارشناسی عنوان کرد و افزود: در شهر جیرفت الحاق به محدوده شهر یک قطعه زمین به مساحت ۱۱.۶هکتار، شهر درب بهشت ۱۱.۹ هکتار، شهر جبالبارز  ۱.۳ هکتار، شهر عنبرآباد ۳۰ هکتار در بازنگری طرح جامع به محدوده الحاق شده و ۴۵ هکتار در راستای طرح نهضت ملی مسکن انجام شده است. 

ایسنا/کرمان معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان از الحاق ۳۸۸ هکتار زمین به محدوده شهرها در راستای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد که باعث تسریع روند کار خواهد شد. 

رضا آزادی  امروز ۱۴ آبان ماه در حاشیه بازدید مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان از اراضی الحاق شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، از حل مشکل تامین زمین مورد نیاز خبر داد که پس از بررسی طرح‌های توسعه شهری در مراجع استانی و ملی و همچنین در طرح بازنگری شهرها، ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی به محدوده شهرها الحاق شده است.

  فعالیت همزمان سامانه بارشی و خیزش گرد و خاک در چندین استان