الحاق ۹۵ هکتار زمین برای ساخت مسکن در آشتیان و مامونیه تصویب شد

الحاق ۹۵ هکتار زمین برای ساخت مسکن در آشتیان و مامونیه تصویب شد
اراک – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار مرکزی گفت: الحاق ۹۵ هکتار زمین برای اجرای اقدام ملی مسکن در شهرستان‌های آشتیان و مامونیه به عنوان مطالبه چندساله مردم، به تصویب نهایی رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206836/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%B9%DB%B5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8

  ناوگان مورد نیاز برای بازگشت زائران اربعین به مرزها اعزام می‌شود