الزام سازمان جهانی هواشناسی برای صدور پیش‌بینی‌های دهه‌ای در کشورها

وی افزود: در سال ۲۰۱۹ و همزمان با این الزام، تولید نخستین پیش‌بینی دهه‌ای منطقه در پژوهشکده اقلیم شناسی در دستور کار قرار گرفت در سال‌های ۲۰۲۱ این پیش‌بینی صادر شد. پس از آن نیز برای سال ۲۰۲۲ نیز این مدل اجرا شد.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از سازمان هواشناسی کشور، ایمان بابائیان در کارگروه پیش‌بینی فصلی سازمان هواشناسی کشور، اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی هواشناسی مراکز هواشناسی باید نوامبر هر سال مدل‌های دهه‌ای پیش‌بینی را برای ۱۰ سال آینده صادر کنند.

وی ادامه داد: آنچه در پیش‌بینی یکپارچه مهم است این است حلقه‌های اول که به شرایط حال حاضر جو و حلقه آخر به واداشت‌های بیرونی متکی است؛ مانند میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای متکی است.

نخستین کارگروه پیش‌بینی فصلی سازمان هواشناسی کشور در سال جاری با حضور مدیران ارشد حوزه پیش‌بینی وضع هوا و کارشناسان پیش‌بینی برخی استان‌های کشور به میزبانی مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85511065/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

بابائیان در بخش دیگری به رویکرد جدید سازمان جهانی هواشناسی در پیش‌بینی یکپارچه اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی یکپارچه زنجیره کامل یک پیش‌بینی است که حلقه اول آن حال بینی و پس از آن پیش‌بینی روزانه است و حلقه آخر پیشنه‌گری ۱۰۰ سال آینده و سناریوهای اقلیمی قرار دارد.

الزام سازمان جهانی هواشناسی برای صدور پیش‌بینی‌های دهه‌ای در کشورها

عضو هیات علمی پژوهشکده اقلیم شناسی ادامه داد: استمرار اجرای مدل‌های دهه‌ای نیازمند تامین زیرساخت‌های لازم است که این محصول به صورت مستمر تولید شود.

  ۳۵ درصد اعتبارات سفر رییس جمهور به کردستان به حوزه راه اختصاص می‌یابد