امام جمعه کرمانشاه: خانه‌دارشدن مردم اولویت‌ اصلی مسوولان باشد

امام جمعه کرمانشاه: خانه‌دارشدن مردم اولویت‌ اصلی مسوولان باشد
کرمانشاه- مجله خبری راه و ساختمان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، به خانه دارشدن مردم کم برخوردار جامعه تأکید کرد و گفت: باید اعطای زمین و ساخت مسکن برای مردم یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های متولی باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231194/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

  ساختمان پلیس‌راه قلعه‌گنج پول دارد، زمین ندارد