امکان ثبت معامله و دریافت رایگان کدرهگیری با سامانه خودنویس املاک

امکان ثبت معامله و دریافت رایگان کدرهگیری با سامانه خودنویس املاک
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس حوزه مسکن گفت: اگر افرادی به صورت توافقی یکدیگر را پیدا کردند، نمی‌توانستند بدون پرداخت هزینه کدرهگیری برای معاملات املاک دریافت کنند، اما اکنون در سامانه جدید خودنویس مردم می‌توانند به صورت رایگان معامله خود را ثبت و کدرهگیری معامله دریافت کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85394006/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9