انتشار آگهی‌های جعلی مسکن در پلتفرم‌ها؛ شگرد دلالان برای قیمت‌سازی

انتشار آگهی‌های جعلی مسکن در پلتفرم‌ها؛ شگرد دلالان برای قیمت‌سازی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- یک کارشناس مسکن با اشاره به حضور پلتفرم‌های انتشار آگهی در بازار مسکن و شگرد دلالان برای استفاده از این پلتفرم‌ها برای قیمت‌سازی، گفت: شاهد آگهی‌های تقلبی و جعلی در برخی از این اپلیکیشن‌ها در حوزه مسکن هستیم که نه‌تنها سبب گمراهی مردم می‌شود، بلکه بلکه افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220827/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85220827/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C