انجام ۱۵ سفر دریایی از بنادر هند به چابهار/ آمادگی راه‌اندازی خط مسافری چابهار- عمانانجام ۱۵ سفر دریایی از بنادر هند به چابهار/ آمادگی راه‌اندازی خط مسافری چابهار- عمان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی کشتیرانی والفجر از فعال شدن خط منظم کشتیرانی چابهار به بندر هند خبرداد و گفت: ۱۵ سفر دریایی از چابهار به بنادر هند و بالعکس طی سه ماه اخیر انجام شده است.منبع