انسداد ۲۰ سایت شرکت خدمات مسافرتی متخلف با دستور دادستانی تهران

انسداد ۲۰ سایت شرکت خدمات مسافرتی متخلف با دستور دادستانی تهران
تهران – مجله خبری راه و ساختمان- معاون دادستان تهران با اشاره به شناسایی ۴۰ سایت و شرکت خدمات مسافرتی گفت: ۱۱ سایت طی تشریفات قانونی مسدود و ۹ سایت دیگر تا پایان امروز دوشنبه 12 تیر مسدود خواهند شد و بعد از شناسایی مدیران سایت‌ها و درگاه‌های مالی و بانکی آن‌ها و میزان اموال نامشروع تحصیل شده، مدیران این سایت‌ها برای تفهیم اتهام کیفری احضار می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85158902/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

  سیل بیش از ۹ هزار میلیارد ریال به ابنیه راه‌های استان اردبیل خسارت زد