انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۶۳ همت و تخلیه ۶۴ میلیون تن کالای اساسی

انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۶۳ همت و تخلیه ۶۴ میلیون تن کالای اساسی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان بنادر و دریانوردی در امور عملیات بندری موفق به تخلیه و بارگیری ۴۴۶ میلیون تن کالا در بنادر بازرگانی، تخلیه ۶۴ میلیون تن کالای اساسی در راستای تأمین امنیت غذایی کشور، تخلیه و بارگیری هفت میلیون TEU کالای کانتینری و تخلیه و بارگیری ۲۷ میلیون تن کالای ترانزیتی در طول دولت سیزدهم شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85504600/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B6%DB%B3-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B6%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

  نقش معماری ساختمان در بهبود کیفیت زندگی وکار | road-housing