اهمیت اقتصادی کریدور شمال- جنوب برای برخی از مسوولان دولتی روشن نیست

اهمیت اقتصادی کریدور شمال- جنوب برای برخی از مسوولان دولتی روشن نیست
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: کریدور شمال- جنوب پل پیروزی مواجهه با تحریم‌های ظالمانه اروپا و آمریکا است. اگر توجه ویژه داشته باشیم و تلاش کنیم این کریدور هرچه سریع‌تر فعالیت خود را به حد مطلوب برساند درآمد شایانی نصیب کشورمان خواهد شد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85274382/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86

  افزایش ظرفیت ناوگان هوایی برای پوشش ناترازی عرضه‌ و تقاضا