اولویت‌بندی و سبک‌سازی پروژه‌ها؛ سیاست‌ راهبردی در راه‌سازی کشور

اولویت‌بندی و سبک‌سازی پروژه‌ها؛ سیاست‌ راهبردی در راه‌سازی کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در طراحی و ساخت پروژه های راه‌سازی کشور، سبک سازی و اولویت بندی نسبت به منابع اعتباری در کنار به‌کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه در روند اجرای طرح ها از ضروریات است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445417/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

  ترافیک سنگین خودرویی شبانه در راه‌های ورودی مازندران