اولویت احیاءِ سرویس‌های بهداشتی بین‌راهیِ «از مدار خارج شده» است

اولویت احیاءِ سرویس‌های بهداشتی بین‌راهیِ «از مدار خارج شده» است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه بازسازی و احیا سرویس‌های بهداشتی «از مدار خارج شده» در اولویت است، گفت: برای ساخت این تاسیسات با همکاری وزارت راه و شهرسازی طرحی استخراج شده که نمونه این واحدها به‌زودی در چند نقطه کشور احداث و سپس این الگو به سراسر کشور تعمیم خواهد یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85257873/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85257873/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87