ایجاد تحول در نوسازی ناوگان تجاری طی ۲ سال آینده

ایجاد تحول در نوسازی ناوگان تجاری طی ۲ سال آینده
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه توسعه ناوگان حمل‌و نقل جاده‌ای با استفاده از ظرفیت تولید داخل و واردات به طور هم‌زمان انجام و پیگیری می‌شود از ایجاد تحول در نوسازی ناوگان تجاری طی دو سال آتی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194333/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87