ایجاد ۵۰ شهر جدید و ۲۷ شهرک ساحلی با همکاری بخش خصوصی

ایجاد ۵۰ شهر جدید و ۲۷ شهرک ساحلی با همکاری بخش خصوصی
تهران-مجله خبری راه و ساختمان- مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ساخت ۵۰ شهر جدید و ۲۷ شهر ساحلی، گفت: نیازمند همکاری بخش خصوصی برای رسیدن به این هدف هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189971/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DB%B2%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85189971/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DB%B2%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C