ایران و امارات تا ۳ ماه دیگر توافقنامه حمل‌و نقلی امضا می‌کنند


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- روسای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و امارات با دستور کار توسعه حمل‌و نقل هوایی و امضای توافقنامه حمل و نقل کشور تا سه ماه آینده، با یکدیگر دیدار کردند.منبع
  زمینه برای احداث تونل در گردنه خلخال به اسالم فراهم شد