ایران و ترکمنستان چند سند همکاری به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار امضا کردند

ایران و ترکمنستان چند سند همکاری به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار امضا کردند
عشق‌آباد- مجله خبری راه و ساختمان- ایران و ترکمنستان در پایان هفدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی چند سند همکاری و اجرایی به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار در حوزه‌های مختلف امضا کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85295274/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7

  ۱۱۰۰ خانواده مشمول طرح جوانی جمعیت در اصفهان زمین دریافت می‌کنند