ایمنی جاده زرند-سیریز/ مدیرکل راهداری: نیازمند چاره اساسی هستیم

ایمنی جاده زرند-سیریز/ مدیرکل راهداری: نیازمند چاره اساسی هستیم
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – ایمنی جاده‌ زرند- سیریز کرمان بعد از تصادفی که پنج کشته داشت حالا بیشتر زیر ذره‌بین رفته و راهداری می‌گوید باتوجه به تردد کامیون‌های معادن نیازمند چاره اساسی هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180292/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85