ایمنی راه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ کاهش مصدومیت‌های ناشی از حوادث رانندگی در دستور کار 

ایمنی راه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ کاهش مصدومیت‌های ناشی از حوادث رانندگی در دستور کار 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت سیزدهم برای وزارت راه و شهرسازی منابع مختلف و اختیاراتی را در حوزه ایمنی راه‌ها قائل شده است تا منجر به کاهش تلفات و مصدومیت‌های ناشی از حوادث رانندگی شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85312318/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB

  معماری چیست؟ معمار کیست؟ تعریف 11 سبک مهم معماری​ هنر عمران | road-housing