باد، باران و تگرگ در هرمزگان و سیستان و بلوچستان

باد، باران و تگرگ در هرمزگان و سیستان و بلوچستان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی کشور نسبت به رگبار باران، وزش باد، تگرگ و احتمال گردوخاک در استان‌های هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان هشدار داد که خطر خسارت به محصولات کشاورزی را به همراه دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85301540/%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85301540/%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86