باران بهاری ۳۰۰ میلیارد ریال به راه‌های ارتباطی گنبدکاووس خسارت زد

باران بهاری ۳۰۰ میلیارد ریال به راه‌های ارتباطی گنبدکاووس خسارت زد
گنبدکاووس- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان گفت: مطابق برآوردهای اولیه براثر بارش باران طی ۴۸ ساعت گذشته و قطع ارتباطی ۲ نقطه از راه‌های حوزه استحفاظی گنبد کاووس، ۳۰۰ میلیارد ریال خسارت به جاده‌های این شهرستان مرزی وارد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136237/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85136237/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA