باران شدید، محور آزادشهر به خوش ییلاق را بست

باران شدید، محور آزادشهر به خوش ییلاق را بست
گنبدکاووس – مجله خبری راه و ساختمان – فرمانده پلیس راه آزادشهر – شاهرود گفت: به سبب بارش شدید باران و ورود گل لای در چند نقطه جاده آزادشهر – خوش ییلاق، این مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204969/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85204969/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA