بارش‌های برخی مناطق جنوب در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بود/ حتی از طوفان "گونو" هم بیشتر بارید

بارش‌های برخی مناطق جنوب در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بود/ حتی از طوفان "گونو" هم بیشتر بارید
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به بی سابقه بوده بارش‌های اخیر در برخی مناطق جنوبی، گفت: میزان بارش های روزانه در برخی مناطق حتی از رکوردهای به‌جا مانده از طوفان گونو در سال ۱۳۸۶ نیز بیشتر بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85449175/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2