بارش‌های تابستانی از امروز در ۸ استان آغاز می‌شود

بارش‌های تابستانی از امروز در ۸ استان آغاز می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی اعلام کرد: بارش‌های تابستانی که از روز گذشته در شمال غربی کشور آغاز شد امروز در ۸ استان ادامه دارد و فردا به سمت استان‌های تهران، البرز و سمنان کشیده می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189195/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85189195/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF