بارش‌های سیل‌آسا در جنوب و وزش باد شدید در نیمه شرقی کشور

بارش‌های سیل‌آسا در جنوب و وزش باد شدید در نیمه شرقی کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس سازمان هواشناسی با اعلام بارش در برخی از استان‌های کشور نسبت به وقوع سیلاب در جنوب ایران هشدار داد و برای روزهای آتی در شرق کشور وزش باد شدید پیش‌بینی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85185162/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85185162/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1