بارش‌ها در شمال‌غربی کشور تقویت می‌شود/ هشدار باد شدید در ۱۰ استان

بارش‌ها در شمال‌غربی کشور تقویت می‌شود/ هشدار باد شدید در ۱۰ استان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی در ۲ هشدار سطح زرد نسبت به مخاطرات تقویت فعالیت سامانه بارشی در شمال غربی کشور و هم‌زمان افزایش سرعت وزش باد در شرق و جنوب کشور اطلاع رسانی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143549/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0