بارش باران از امروز در نوار غربی کشور/ هوای کشور تا پنجشنبه سرد می‌شود

بارش باران از امروز در نوار غربی کشور/ هوای کشور تا پنجشنبه سرد می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی از غرب کشور و آغاز بارش‌ها در این سمت از کشور گفت: تا روز پنجشنبه شاهد کاهش محسوس دما و افزایش باد در سطح کشور خواهیم بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85294996/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF

  همکاری ایران و چین در پروژه فرودگاهی؛ سرمشق جاده ابریشم