بارش باران در استان‌های شمالی/ کاهش تدریجی دما در اکثر نقاط کشور

بارش باران در استان‌های شمالی/ کاهش تدریجی دما در اکثر نقاط کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران طی امروز و روزهای آتی در استان‌های شمالی خبر داد و گفت: دمای هوا در دو روز آیند در اکثر مناطق کشور کاهشی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231091/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1