بارش باران و باد شدید در برخی مناطق غربی و دامنه‌های جنوبی البرز

بارش باران و باد شدید در برخی مناطق غربی و دامنه‌های جنوبی البرز
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: روز جمعه با گذر تراز میانی از شمال غرب ایران، مناطقی از آذربایجان غربی و کردستان افزایش ابر و رگبار پراکنده و وزش باد شدید موقتی و در نوار شرقی کشور وزش باد تداوم خواهد داشت و در سایر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202415/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2منبع: https://www.irna.ir/news/85202415/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2