بارش باران و برف و وزش باد شدید در غرب و نوار شمالی

بارش باران و برف و وزش باد شدید در غرب و نوار شمالی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی از بارش باران و برف و همچنین وزش باد شدید در استان های واقع در نوار شمالی و همچنین غرب کشور طی امروز – چهارشنبه ۸ فروردین – خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85428273/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

  هواپیمای پرواز زابل، فرودگاه کرمان را ترک کرد