بارش باران و کاهش دما در استان‌های شمال و شمال غرب

بارش باران و کاهش دما در استان‌های شمال و شمال غرب
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس سازمان هواشناسی از رگبار پراکنده باران در مازندران، گلستان و خراسان شمالی خبر داد و گفت: برای روز دوشنبه رگبار باران و کاهش دما در سواحل خزر پیش‌بینی می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229565/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8منبع: https://www.irna.ir/news/85229565/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8