بارش سنگین برف، تردد در شهر اردبیل را مختل کرد

 بارش سنگین برف، تردد در شهر اردبیل را مختل کرد
اردبیل- مجله خبری راه و ساختمان- بارش سنگین برف که از دیروز در اردبیل آغاز شده، از صبح امروز(چهارشنبه) تشدید شد و تردد در این شهر را مختل کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85364913/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85364913/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF