بارش پراکنده باران مجدداً از فردا در شمال‌غرب کشور آغاز می‌شود

بارش پراکنده باران مجدداً از فردا در شمال‌غرب کشور آغاز می‌شود
 تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: به دلیل عبور موج بارشی که البته گسترده هم نیست بارش‌هایی را در شمال‌غربی کشور از فردا (یکشنبه) خواهیم داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236129/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85236129/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF