بارش پراکنده در نواحی غربی سواحل دریای خزر/مواج بودن دریای عمان و تنگه هرمز در سه روز آتیبارش پراکنده در نواحی غربی سواحل دریای خزر/مواج بودن دریای عمان و تنگه هرمز در سه روز آتی
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – کارشناس سازمان هواشناسی گفت: برای سه روز آینده دریای عمان، تنگه هرمز و سواحل جنوبی استان بوشهر مواج و متلاطم خواهد بود و بارش پراکنده در نواحی غربی سواحل دریای خزر نیز ادامه دارد.منبع