بارقه‌های امید برای گشایش قفل نهضت ملی مسکن کرمان


کرمان- مجله خبری راه و ساختمان- در حالی که طی ماه‌های اخیر گفته شده حل مشکلات زیرساختی طرح نهضت ملی مسکن کرمان نیاز به ورود وزارتخانه ها در تهران هم دارد مدیران استان می‌گویند بخشی از کار بویژه در تامین آب موردنیاز ساخت و ساز طرح را در استان حل کرده‌اند.منبع
  مهم‌ترین چالش بنگاه‌های اقتصادی - ایسنا