بارندگی در برخی استان‌ها/کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور

بارندگی در برخی استان‌ها/کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی کشور از پیش‌بینی بارندگی در برخی استان‌های کشور برای امروز پنجشنبه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85263704/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85263704/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1