بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه از محور دامغان- معلمان و مطالبات اعتباری

بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه از محور دامغان- معلمان و مطالبات اعتباری
سمنان – مجله خبری راه و ساختمان – رییس سازمان برنامه و بودجه روز پنجشنبه از مراحل تکمیل محور دامغان- معلمان به عنوان مطالبه جدی مردم بازدید کرد. مهمترین مساله تکمیل عملیات دوبانده کردن این محور پرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران و تکمیل نشدن محور از سوی استان همجوار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85448852/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA

  کاهش نرخ بیکاری ترکیه - ایسنا