بازدید شبانه وزیر راه و شهرسازی از طرح‌های نهصت ملی مسکن در بیرجند


بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی که همراه رئیس جمهور به خراسان جنوبی آمده است، از روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در مرکز استان بازدید کرد.منبع