بازدید معاون اول رئیس جمهور از مرز مهران+فیلم و عکس

بازدید معاون اول رئیس جمهور از مرز مهران+فیلم و عکس
ایلام – مجله خبری راه و ساختمان – “محمد مخبر”، معاون اول رئیس جمهور امروز شنبه ۱۱ شهریور از مرز مهران بازدید کرد و در جریان روند زیرساخت ها و تردد زوار اربعین قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85218350/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3منبع: https://www.irna.ir/news/85218350/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3