بازدید وزیر راه و شهرسازی از مرز چذابه و خدمات‌رسانی به زائران

ایسنا/خوزستان وزیر راه و شهرسازی از مرز چذابه و خدمات‌رسانی به زوار در این مرز بازدید کرد.

بذرپاش پیش از این نیز از پروژه‌های مسیر طریق‌الحسین در اهواز تا چذابه دیدن کرد.

بازدید وزیر راه و شهرسازی از مرز چذابه و خدمات‌رسانی به زائران

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060705068/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%86%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86

به گزارش ایسنا، وی همچنین از زیرساخت‌های آماده شده در این پایانه ‌مرزی و مواکب دیدن کرد.

مهرداد بذرپاش امروز، ۷شهریورماه در سفر به خوزستان با حضور در مرز چذابه از خدمات رسانی به زوار بازدید کرد.