بازسازی مناطق زلزله‌زده در بندرلنگه سرعت گرفت

بازسازی مناطق زلزله‌زده در بندرلنگه سرعت گرفت
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان پس از بررسی مراحل بازسازی مناطق زلزله زده «سایه خوش» در بندرلنگه گفت: با تمهیدات صورت گرفته روند بازسازی در این منطقه مطلوب و سرعت گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85170762/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA