بازگشت آرامش به جاده‌های مازندران

بازگشت آرامش به جاده‌های مازندران
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- ترافیک در جاده های استان مازندران بعد از سه روز پرتلاطم و شلوغی و سنگینی به دلیل تعطیلات آخر هفته و ورود مسافران از صبح امروز شنبه به حالت عادی بازگشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85156119/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85156119/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86