بازگشت پرواز تهران- عسلویه به مهرآباد به دلیل نقص فنی

بازگشت پرواز تهران- عسلویه به مهرآباد به دلیل نقص فنی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- پرواز ۴۴۳۴ هواپیمایی پارس ایر که صبح امروز (یکشنبه) تهران را به مقصد عسلویه ترک کرده بود، پس از گذشت ۱.۵ ساعت از پرواز به دلیل نقص فنی مجدد به فرودگاه مهرآباد بازگشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85170955/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%81%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85170955/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%81%D9%86%DB%8C