بازگشت پرواز تهران- پارس‌آباد به مهرآباد

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از فرودگاه مهرآباد، پرواز شماره «۳۴۳۱» شرکت هواپیمایی ایران ایر در مسیر تهران به پارس آباد به علت بدی هوای مقصد، به فرودگاه مهرآباد بازگشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85510742/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AFبازگشت پرواز تهران- پارس‌آباد به مهرآباد

  پایان تجهیز بندر ایرانی سالیانکا با هدف خدمات رسانی به تجار ایرانی در روسیه