بازی برد- برد سرمایه‌گذاران در صنعت نفت و گاز ایران/ چه کسی ضرر می‌کند؟

بازی برد- برد سرمایه‌گذاران در صنعت نفت و گاز ایران/ چه کسی ضرر می‌کند؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- تاکید وزیر نفت بر دنبال‌ شدن بی‌وقفه روند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، حکایت از خارج‌ شدن وعده‌ها از چارچوب کاغذ به میدان عمل می‌دهد، تا آنجا که با قراردادهای نسل نو، نه‌فقط متضرر نمی‌شود، بلکه افزون بر فراهم‌ کردن زمینه‌های برد – برد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223661/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%B1

  تحویل ۱۲۷ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در خرمشهر