باطلی پروازهای فرودگاه مهرآباد تا ساعت ۱۲ ظهر امروز تمدید شد

باطلی پروازهای فرودگاه مهرآباد تا ساعت ۱۲ ظهر امروز تمدید شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام‌کرد: باطلی پروازهای فرودگاه مهرآباد تا ساعت ۱۲ ظهر امروز (۲۶ فرودین) تمدید شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85443493/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B1%DB%B2-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF