بانک‌ها می‌توانند اوراق گواهی وام مسکن منتشر کنند

بانک‌ها می‌توانند اوراق گواهی وام مسکن منتشر کنند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بانک مرکزی اعلام کرد: برای کمک به رونق بخش مسکن و ایجاد رقابت بیشتر، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند با تایید بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اقدام کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154535/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

  مدیرعامل سازمان بنادر: یونان کشتی توقیفی ایران را آزاد کرد