باید به سمت ساخت خانه‌های استیجاری برویم

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کارگران به دلیل گرانی در حوزه مسکن و افزایش اجاره بها در خرید مسکن با چالش مواجهند، اظهار کرد: در شرایط فعلی باید به سمت ساخت مسکن استیجاری برای مردم برویم و دولت متولی این کار شود. یعنی مسکن و آپارتمان بسازد و به مردم اجاره بدهد. این کار همچنان در کشورهای توسعه یافته به عنوان راهکار جدی برای خانه‌دار شدن مردم مطرح است و خانه های مبله با تمام امکانات اولیه و ضروری توسط دولت و شهرداری ها ساخته می شود و در اختیار کارمندان و کارگران قرار می‌گیرد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه ساخت خانه‌های ۲۵ متر و  ۳۵ متر در کشور ایرادی ندارد و حتی در شرایط فعلی ضروری است، تصریح کرد: در کشورهای دیگر چنین الگویی سال‌هاست که پیاده شده و همچنان در حال اجراست. حتی خانه های ۱۵ متر تا ۱۷ متر هم توسط دولت و شهرداری ها ساخته و به مردم واگذار می شود.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان می دهد که راهبرد تامین مسکن در ایران باید تغییر کند و معتقدم که برای خانه‌دار شدن مردم و دهک‌های کم درآمد در کشور باید روش‌های دیگر را به کار گرفت.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه مجلس و دولت در بحث تغییر راهبرد ساخت مسکن باید به طور جدی ورود کنند، اظهار کرد: با روش‌های قدیمی  امروز ساخت مسکن و خانه‌دار کردن مردم به آسانی ممکن نیست. ما باید مسکن اجاره به شرط تملیک‌ و تغییر راهبرد مسکن را در کشور در اولویت برنامه ریزی ها قرار بدهیم.

  ثبت‌نام مجدد نهضت ملی مسکن در صورت وجود متقاضی جدید

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062616021/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%85

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا درباره ایده ساخت واحدهای کوچک مقیاس وخانه دار شدن کارگران و اقشار کم درآمد گفت: با ساخت خانه های میکرو یا کوچک‌مقیاس موافقم زیرا کسانی که حاضرند مسکن های کوچک بسازند و در اختیار مردم بگذارند می توانند به شکل قرارداد اجاره به شرط تملیک واگذاری را انجام بدهند تا فرد با وسع مالی خود واحد را اجاره کند و پس از آنکه شرایط مالی اش بهتر شد یا توانست وام بگیرد به سمت خرید آپارتمان برود.

یک کارشناس با استقبال از ساخت خانه های کوچک مقیاس برای کارگران در قالب اجاره به شرط تملیک‌ گفت: در کشورهای دیگر آپارتمان های کوچک مقیاس توسط دولت و شهرداری با تمام امکانات ساخته و به کارمندان و کارگران اجاره داده می شود و یک الگوی موفق بوده است بنابر این باید به سمت تغییر راهبرد تامین مسکن برویم زیرا با روشهای قدیمی خانه‌دار کردن دشوار است.

باید به سمت ساخت خانه‌های استیجاری برویم

وی گفت: مردم الان دیگر مثل سابق پس انداز ندارند و خرید خانه دشوار شده است؛   بنابر این بهترین راه، خانه های استیجاری است. دولت باید مسکن بسازد و به صورت اجاره در اختیار کارمندان و کارگران قرار بدهد و خودش متولی این کار شود.