با گران‌فروشان بلیت هواپیما به‌شدت برخورد می‌شود 

با گران‌فروشان بلیت هواپیما به‌شدت برخورد می‌شود 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور شهروندان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تکرار تخلف گرانفروشی بلیت از سوی برخی شرکت‌های هواپیمایی، گفت: این تخلفات محرز است و وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری عزم خود را بر برخورد با متخلفان و افرادی که به دولت و مردم دهن‌کجی می‌کنند جزم کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85394367/%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  بنگاه‌ها از ایجاد مراکز جوار کارگاهی چه نفعی می‌برند؟