بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری درباره شرایط رسیدگی به امور مسافران در شرایط غیرمترقبه

بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری درباره شرایط رسیدگی به امور مسافران در شرایط غیرمترقبه
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام‌کرد: با توجه به شرایط غیرمترقبه حاکم بر پروازهای کشور و بسته شدن تعدادی از فرودگاه های داخلی و بین المللی بخشنامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85444662/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86

  آغاز عملیات اجرایی ساخت نخستین شهرک مسکونی در استان قم