بذرپاش: احداث شهر مَکُران مرکزی با ظرفیت ۳۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار است

بذرپاش: احداث شهر مَکُران مرکزی با ظرفیت ۳۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار است
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه احداث شهر مَکُران مرکزی با ظرفیت ۳۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار است گفت: عملیات اجرایی فاز نخست این شهر ساحلی جدید با ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در هرمزگان آغاز می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85372727/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C

  پیش فروش بلیت قطارهای مسافری بین شهری آغاز شد